Obchodní podmínky

Firma Ing.David Štych dbá na ochranu Vašich osobních údajů. V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které je použitelné od 25. května 2018 bychom Vám rádi poskytli dokument informace o ochraně osobních údajů klienta.

Pokud žádáte více informací kontaktujte nás na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře pro jednotlivý druh paliva, e-mailu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

I. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zboží je prodáváno na základě zákona č. 513/2001 Sb., Obchodního zákoníku.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

II. Místo plnění

Místem plnění je místo převzetí – areál bývalých kasáren, Strašice 568.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Seznam zboží na těchto stránkách je zároveň katalogem běžně dodávaného zboží.
 2. Všechny ceny uváděné u jednotlivých výrobků  jsou uvedené bez DPH.
 3. Internetový obchod www.briketypelety.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník..
 4. K objednání zákazník vyplní objednávkový formulář pro vybraný druh zboží a objednávku odešle. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění  předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky.

IV. Vymezení pojmů

 1. Maloobchodní kupující – maloodběratel - je zákazníkem našeho internetového obchodu. Jde o osobu, která zakoupené zboží použije výhradně pro vlastní potřebu s tím, že zboží dále neprodává.
 2. Velkoobchodní kupující – velkoodběratel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy (objednávky zboží) jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje těchto výrobků. Při nákupu používá pro identifikaci IČ a DIČ.
 3. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. .

V. Cena a platba

Ceny uvedené na těchto webových stránkách jsou platné ke dni objednání zboží.  Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo dopravci. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.
Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

VI. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

VII. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení.
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. 
Právo dodavatele na odstoupení.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

VIII. Ochrana osobních dat

Firma Ing. David Štych  provozovatel serveru www.briketypelety.cz se zavazuje k níže uvedenému: Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Protože respektujeme Vaše soukromí, chráníme tato data před zneužitím. Jako zákazník musíte pro provedení nákupu / registraci uvést následující údaje.

Jsou to tyto:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • telefonické spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je  za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

IX. Zvláštní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.briketypelety.cz

 

 

Please publish modules in offcanvas position.